1

Hvorfor er oplevelsesøkonomiens udviklingsprincipper vigtige for den Danske fødevareklynges fremtid ?  – Svaret er ganske enkelt, og egentlig en meget naturlig del af den samlede udvikling.

I dag skal et produkt, en vare eller en serviceydelse ikke længere alene udfylde en funktion hos forbrugeren. Det er merværdien i form af oplevelsen omkring varen, der hyppigt er den afgørende konkurrenceparameter.

For at fastholde eller øge konkurrencedygtighed på markedet har virksomheder i dag derfor grundlæggende to muligheder.

De kan vælge en forretningsstrategi, der handler om at effektivisere produktionen af varer og dermed fastholde en stadig lavere og konkurrencedygtig pris.

Eller

De kan vælge en forretningsstrategi, der handler om at skabe en merværdi omkring virksomheden og produktet og dermed øge forbrugernes betalingsvillighed.

Det handler således om at arbejde strategisk med, hvordan man kan integrere oplevelser i virksomheden og produktet.

Hvorfor er det så vigtigt med oplevelser? Langt de fleste mennesker i den vestlige verden i dag får opfyldt alle materielle behov – og ofte mere til. Vi er altså på jagt efter noget mere end bare noget at spise, et sted at sove og almindelig tryghed; og dette mere er blevet en søgen efter oplevelser. Når vi skal have dækket vore materielle og fysiske behov, vælger den moderne forbruger derfor et produkt, som tilbyder en eller anden form for oplevelse oveni produktets primære indhold.

Hvordan skaber man oplevelsesbaseret innovation? Oplevelser kan integreres i næsten alle dele af virksomhedens værdikæde. Det er kun fantasien der sætter grænserne for, hvordan oplevelser kan optimere virksomhedens konkurrencemæssige position og bidrage til at øge indtjeningen. Det er en koncentreret proces virksomheden skal igennem – ud over at give en aktuel status på forskellige dele af virksomheden, vil man også have materiale til at udvikle konkrete operationelle oplevelsesinitiativer i virksomheden.

I mit job på Roskilde Universitet, skrev mine kollegaer Safania Eriksen, Berit Nørgaard Olesen, Jan Krag Jacobsen og jeg en meget praksisnær håndbog, med fokus på at udvikle en oplevelsesdimension i en hvilken som helst virksomhed – Den kan selvfølgelig også bruges konkret til at udvikle fødevareerhvervet, og samtidig med vil den også give en meget forståelig billede af at ” Oplevelsesøkonomi” ikke udelukkende handler om event, cirkus og turisme, men faktisk er en ganske brugbar metode til at forretningsudvikle en virksomhed generel.

Håndbogen kan hentes her – RUC,GRO Oplevelsesbaseret-innovation – 2014