Mine Metier

Den kulinariske fødevareklynge er min metier og mit hjerteblod. Praktisk såvel som strategisk.

Mange års virke kombineret med et særdeles udadvendt sind har givet mig et mangfoldigt og bredt funderet netværk i hele den danske fødevarebranche, fra private virksomheder til interesseorganisationer og akademiske videnscentre.

Jeg har arbejdet tværfagligt i hele branchen: Gastronomi, landbrug, high-end nicheproduktion, ”lokale fødevarer”, gastro-oplevelser. B2B, B2C, strategisk tænkt, praktisk udført.

Mit professionelle ståsted i den kulinariske verden er kendetegnet af

– Praktisk grunduddannelse, der efterfølgende er bygget akademiske og strategiske kompetencer på – Derfor er mit mål altid operationel orienteret

– Med + 30 år i fødevarebranchen, haves særdeles stort og mangfoldigt netværk, hvor alle erhverv, og faggrupper er repræsenteret – De + 2000 relationer er med tiden koblet sammen på min anbefaling, og har i mange tilfælde genereret både merværdi og nye produkter/ydelser

– +20 med lederstillinger i den praktiske madbranche. Indkøbsansvarlig for mere end 500 millioner kr., og er derfor dybt inde i kundebehov og almene trends for fødevarebranchen

– Akademisk og strategisk indsigt fra ansættelser på blandt andet Aalborg og Roskilde Universitet, hvor jeg fungerede som kobling mellem forskning og erhvervsliv

– Selvstændig rådgivning gennem mere end 10 år med fokus på oplevelsesøkonomisk innovation i fødevareerhvervet

– Flittig anvendt oplægsholder/peptalker over tid, for en bred vifte af faggrupper i hele fødevareerhvervets værdikæde

– Ekstern undervisning på forskellige erhvervsskoler inden for fødevareinnovation, oplevelsesøkonomi, nye forretningsmodeller – og generel nytænkning i fødevarebranchen

Udtalelser

“Jesper har med stort netværk, begejstring og viden formidlet oplevelsesøkonomiens virkelighed.
Hvis der er nogen der har set hvor vi er på vej hen fødevaremæssigt, så er det ham ! ”

Mikkel Friis-Holm Ottosen, Owner/Manager at Friis-Holm Chokolade

“Gennem min deltagelse i Løvernes Hule hos SEGES og projektet NYE VEJE TIL VÆKST, mødte jeg Jesper.

Som landmand er den rådgivning og sparring, som jeg har fået i mit samarbejde med Jesper været konkret, brugbar og handlingorienteret.
Der er brug for lokale fødevare og det kan jeg som landmand levere, men min viden om forbrugerens og fødevaremarkedets behov er meget lille. Her har jeg fået rigtig god sparring fra Jesper, som ikke tøver… med at køre ud på landet for at se, hvordan min landbrugsvirksomhed kører i det daglige.
Igennem Jesper får jeg råd, der tager udgangspunkt i min virkelighed som landmand og producent – samtidig med at jeg har mødt en sparringspartner der praktisk forstår potentialet og styrken i lokal fødevareproduktion og mit projekt. Og så er der ikke langt fra ord til handling hos Jesper – på den måde har ham og jeg allerede skabt kontakter, som skaber fremdrift for min virksomhed og mit projekt, at producere lokale fødevare til det rette marked og de rigtige kunder.”

Michael Andersen Tøvestensgaarden, HØMÆLK

“Jesper har været facilitator på et innovationsforløb for fødevarevirksomheder med fokus på at skabe gode kundeoplevelser.
Jesper er en tillidvækkende person, der hurtigt skaber gode relationer til de virksomheder han arbejder med.
Jespers store viden om fødevarebranchen og oplevelsesøkonomi, gør ham til en fantastisk sparringspartner for fødevarevirksomheder der ønsker at sætte et strategisk fokus på de oplevelser de/deres produkt skaber for kunderne.
Jeg kan give Jesper mine bedste anbefalinger.”

Jeppe Keller Jensen, Silkeborg Kommune

“Jesper Zeihlund kan, med sit store netværk, viden om hvad der foregår hvor og hvornår, gode optimisme og store ildhu gøre en forskel.
Jesper ser mulighedere, er med sin store entusiasme en god indpisker til opgaver som kræver en skæv vinkel og er rigtig god til at komme med nye konstruktive ideer. I vores arbejde på det strategiske felt, har Jesper vist sig at have nye ideer, indsigt i forbrugertrends og evne til at få de rette folk i spil.

Jesper har en sjælden gavmildhed og stiller gerne sig selv til rådighed for sparring for hvad han selv brænder for og er en pålidelig og konstruktiv samarbejdspartner, med organisatoriske evner”

Harald Krabbe, Frederiksdal Kirsebærvin

“I Jespers verden er det resultater der tæller, og det skal være resultater der gør gavn for virksomhederne.
Han evner at se situationen fra virksomhedernes niveau, og han tør tale deres sag i en projektverden der kan være svært at overskue for mange.
Jesper har et humør der smitter af på omgivelserne og der er hurtigt mange bolde i luften når Jesper er på banen.
For mit vedkommende har Jesper været en rigtig god sparringspartner i forbindelse med virksomhedsudvikling og test af fødevarer produkter i markedet.
Jeg håber vore veje igen vil krydses med fokus på udvikling af fremtidens fødevarer.”

Tine Winther Clausen, Co -Founder Planteeriet aps / WISCH

“Jesper Zeihlund har på enestående vis i projekterne kunnet tale til virksomhederne og få noget til at ske i dem.
Samtidig har han udviklet en forståelse for forskningsresultater og en evne til at omsætte dem til konkrete handlinger i virksomheder.
Desuden har han udviklet en forståelse af forskernes sprog og tankegang.
Han er meget nem at arbejde sammen med og har bidraget væsentligt til at udvikle projekternes praktiske del og løse problemer i projekterne.

I Roskilde Universitets forsøg på at skabe udviklingsprojekter til gavn for virksomheder har Jesper Zeilund haft en pionerrolle som en, der kan formidle forskningsviden til virksomheder og virksomhedernes problemstillinger til forskerne.”

Professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet

“Jeg har haft stort udbytte af Jespers viden, kompetencer og kreativitet.
Han evner, at anskue oplevelsesøkonomi fra nye, kreative vinkler og inspirere til en helt ny tankegang, energi og innovation i virksomheden.”

Karin Gutfelt Jensen, Owner at OvergaardGutfelt/A taste of Honey

“Jesper har været med til at øge vores bevidsthed om oplevelsesøkonomi og de kvaliteter der gør vores produkt enestående.
Ligeledes har han medvirket til at formulere styrker og udpege enkeltelementer der kan indgå i vores koncepter.
Jesper har været spændende at arbejde med og har med sin positive holdning og energi været med til at begejstre os i arbejdet.
Den praktiske og jordnære tilgang har været en styrke til at gøre et, til tider, luftigt emne mere håndgribeligt og nemmere omsætteligt.”

Godsejer Christian Castenskiold, Hørbygaard

“Jeg har personligt kendt Jesper Zeihlund i 3 år i det vi begge er ansat hos Kromann Reumert.
I al den tid har han ihærdigt arbejdet for at højne den service vi giver til vores kunder.
Vi har utallige eksempler på at de mange små og større ting, som Jesper har fået indført har en meget positiv effekt på vores kunders tilfredshed med Kromann Reumert.
Derfor kan jeg varmt anbefale Jesper som underviser/foredragsholder i Oplevelsesøkonomien og dens vigtighed.”

Sille Stener, Direktør Kromann Reumert

Min mission nu